Supervision eller faglig vejledning er en arbejdsmetode indenfor psykologien, som kan benyttes, når man ønsker faglig udvikling eller oplever problemstillinger i forbindelse med sit arbejde og gerne vil udvikle og udvide arbejdsmetoder og få nye synsvinkler på arbejdet.

Når vi bliver superviseret, lader man en anden og mere erfaren person kigge med over skulderen. Supervisoren hjælper den superviserede med at kaste lys over arbejdsrelaterede problemstillinger. Sammen taler vi om og arbejder med de vilkår, som vi arbejder under. Vi taler om styrker og svagheder samt muligheder for at gå nye veje. Dette hjælper os til at reflektere over situationer og handlemuligheder istedet for blot at handle ud fra umiddelbare tanker og oplevelser.

Dertil kommer, at der er faggrupper, som udsættes for belastninger, som ligger ud over, hvad vi som almindelige mennesker er rustet til at kunne takle. Fordybelse og sparring omkring det, der er svært/udfordrende for os i vores arbejde, er en forudsætning for engagement, kreativitet og en tilfredsstillende oplevelse af arbejdslivet og dermed for faglig læring og udvikling. Supervision har også altid til hensigt at forebygge udbrændthed og stress i arbejdet.

Jeg tilbyder og har erfaring med supervision og coaching individuelt eller i grupper til forskellige faggrupper, herunder skoler, plejefamilier og socialpædagogiske opholds- og behandlingssteder for anbragte børn og unge, både i forhold til socialmyndighedsudøvelse, konsulentarbejde, dag- og døgnbehandling, terapi og pædagogisk arbejde.

Særligt for psykologer
Jeg tilbyder ekstern supervision til uddannede psykologer, som er i gang med autorisation eller specialistuddannelse.Using Format