Ved henvendelse fra kommunale og statslige socialforvaltninger, døgninstitutioner, opholdssteder, skoler med videre udfører jeg forskellige former for psykologiske undersøgelser af børn, voksne og familier.

  • Børnepsykologiske undersøgelser
  • Tilknytningsundersøgelser
  • Voksenpsykologiske undersøgelser
  • Undersøgelse af forældrekompetence
  • Familieundersøgelser

Alle undersøgelser tilrettelægges individuelt afhængig af den/de problemstillinger, der ønskes belyst og afhængig af personens ressourcer, ligesom alle undersøgelser følger gældende vejledninger og retningslinjer.

Using Format