Samtaleforløb med lægehenvisning

Patientandel er ved den første samtale

  • 417,00 kr.

For efterfølgende samtaler er patientandelen

  • 347,71 kr.

Priserne reguleres to gange årligt per 1. april og 1. oktober.

En henvisning omfatter maksimalt 12 samtaler. En samtale varer 45 minutter.

Konsulenthonorar

  • Individuelle forløb per time 1.195 kr.
  • Gruppeforløb afregnes efter gruppens størrelse
  • Honoraret reguleres to gange årligt

Er du forhindret i at komme, skal afbud eller ændringer meldes senest kl. 16.00 hverdagen inden. Ved udeblivelse eller for sent afbud faktureres konsultationen.