Samtaleforløb med lægehenvisning

Patientandel er ved den første samtale

  • 419,58 kr.

For efterfølgende samtaler er patientandelen

  • 349,87 kr.

Priserne reguleres to gange årligt per 1. april og 1. oktober.

En henvisning omfatter maksimalt 12 samtaler. En samtale varer 45 minutter.

Konsulenthonorar

  • Individuelle forløb per time 1.215 kr.
  • Gruppeforløb afregnes efter gruppens størrelse
  • Honoraret reguleres to gange årligt

Er du forhindret i at komme, skal afbud eller ændringer meldes senest kl. 16.00 hverdagen inden. Ved udeblivelse eller for sent afbud faktureres konsultationen.