Samtaleforløb med lægehenvisning

Patientandel er ved den første samtale

  • 424,20 kr.

For efterfølgende samtaler er patientandelen

  • 353,72 kr.

Priserne reguleres to gange årligt pr. 1. april og 1. oktober.

En henvisning kan maksimalt 12 samtaler. En samtale varer 45 minutter.

Konsulenthonorar

  • Individuelle forløb pr. time 1.215 kr.
  • Gruppeforløb afregnes efter gruppens størrelse
  • Honoraret reguleres to gange årligt

Er du forhindret i at komme, skal afbud eller ændringer meldes senest kl. 16.00 hverdagen inden. Ved udeblivelse eller for sent afbud faktureres konsultationen.