Test til vurdering af intelligens og kognitive funktioner

Fra april 2024 tilbyder vi på klinikken i samarbejde med psykolog Elisabeth Nordborg Hermansen vurdering af børns/unges/voksnes intelligens og kognitive funktioner.

Hertil anvender vi blandt andet WPPSI/WISC/WAIS afhængig af testpersonens alder. Tilbuddet indebærer testning, afrapportering og tilbagemelding til relevante parter.

Faglig baggrund

·       Uddannet cand.psych fra Århus Universitet i juni 2021

·       Psykolog på den sikrede institution Egely 2021-2023

·       Psykolog i Carelinkgruppen 2023-2024

·       Psykolog i SPPR, Odense Kommune 2024-

Videreuddannelse

·       Kursus fra Dansk Psykologforening i Udredning af Børn og  unge.

Elisabeth har bred viden om og erfaring med testning af traumatiserende og omsorgssvigtede børn og unge. Herudover særlig erfaring med unge i kriminalitet og misbrug. Hun har solidt kendskab til anbragte børn og de udfordringer anbringelse kan medføre for et barn.  

Using Format