Undersøgelse af forældrekompetence


Socialministeriet har igennem de seneste år udarbejdet og løbende revideret anbefalinger vedrørendeudarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser, senest i 2021. Se https://sm.dk/publikationer/2011/jun/retningslinjer-for-foraeldrekompetenceundersoegelser 

Forældrekompetenceundersøgelser udarbejdet på klinikken tilrettelægges og udføres efter disse retningslinjer.


Dette indebærer blandt andet, at alle undersøgelser indledes med et formøde, hvor undersøgelsens opdrag, baggrund for undersøgelsen og de bekymringer, der knytter sig hertil, fremlægges. Det aftales, hvilket sagsmateriale der kan indgå i undersøgelsen, og alle får mulighed for at stille spørgsmål og fremlægge eventuelle bekymringer. Afslutningsvis laves der kalenderaftaler.

I en forældrekompetenceundersøgelse indgår læsning af sagsmateriale, interview, psykologisk testning af forældrene og observationer, i relevant omfang samtale, interview, eventuel testning af barnet/børnene.

Når alt datamateriale er indsamlet, udarbejdes en erklæring. Inden den endelige erklæring afleveres til opdragsgiver, gennemgås den på et afsluttende møde med forældrene med det formål at verificere faktuelle oplysninger og tilføje forældrenes kommentarer til erklæringen.

Dette er ofte undersøgelser, der stiller store krav til forældrenes samarbejdsvilje. Der er tale om et omfattende og krævende arbejde, der kræver tålmodighed, grundighed og samarbejdsevne hos alle.

Using Format