Psykologisk behandling

På visse tidspunkter i livet kommer vi ud for problemer, som kan være svære at håndtere, og hvor den hjælp, vi normalt får af familie, venner og arbejdskolleger, ikke er tilstrækkelig til at hjælpe os igennem den vanskelige situation, vi befinder os i.

Mange vælger i sådan en situation at gå til psykolog.

Det at være i krise kan sammenlignes med et viktualieskab, hvor hylderne og de fint lukkede krukker, dåser og sylteglas vælter rundt. Nogle gange kan det føles, som om hele skabet vælter, og så ligger alle dåserne hulter til bulter foran dig. Hos psykologen får du mulighed for at strukturere oprydningen med et andet menneske. Langsomt får du rettet skabet op, sat hylderne på plads, og de krukker, der fortsat er lukkede, kan sættes ind. De krukker, der blev åbnet, da jorden rystede og hvor indholdet måske er blevet blandet med materiale fra andre krukker, kan drille og bringe rod i en lang periode. Der er den fordel med fortiden, at den er der hele tiden. Den løber ingen vegne. Du behøver ikke at gøre hovedrent i det hele. Nogle krukker kan bare lukkes og sættes tilbage. Andre kigger du i og undrer dig over, at de i sin tid voldte så meget forvirring, kaos eller smerte. Så er der dem, som du får mulighed for igen at kigge i, rydde op i, sætte låg på og måske endelig finde den rette plads til, sådan at du efterhånden bliver lidt klogere, lidt lettere, lidt rundere og bedre tilpas i det, der er dit liv og din skæbne. Man skal vælge sine kampe med omhu, og ikke alt behøver at ordnes samtidig. Der vil endnu være ting at undre sig over, forvirres over, undersøge og der er ting, der må vente, og ting der måske forbliver en gåde. Krukker, der måske forbliver lukkede med ukendt indhold. Krukkerne kan være et udtryk for forskellige erfaringer, oplevelser, kriser og så videre. Gennem terapien kan du få hjælp til at rydde op i disse.

Ethvert behandlingsforløb på klinikken tager udgangspunkt i den enkeltes særlige problematik, ressourcer og vanskeligheder. Metoder og værktøjer tilpasses og vælges ud fra disse, hele tiden med inddragelse af dig som klienteller som forældre. Nogle gange vil forløbet overvejende være baseret på samtaler, men ofte inddrages billeder, tegninger, musik og historier. Til børn vil der ofte være forskellige former for leg involveret, tilpasset barnets udviklingsniveau, behov og interesser. Psykologisk arbejde behøver ikke kun at være tungt og trist, men er ofte en palet med mange farver, glæder, sorger, svigt, tab, tårer, latter, forandring og nye muligheder.

Jeg tilbyder psykologisk behandling af børn, voksne og familier. Der kan være tale om både individuel behandling og behandling i grupper, eksempelvis familier.

Using Format