Psykologisk behandling

Nogle gange er livet sådan, at vi løber ind i større vanskeligheder, end vi og vores netværk kan håndtere. Vi mærker et ønske om at komme af med vores problemer og leve et mindre problemfyldt liv. Nogle gange kan samtaler med en psykolog være det, der hjælper dig, hvis kompasset har mistet retning, og det er tid at ændre kurs. Gennem samtaler hos psykologen får vi mulighed for at få afgrænset problemer og få hjælp til at håndtere disse problemstillinger på en mere hensigtsmæssig måde. Psykologisk behandling åbner op for nye muligheder, forandringer og udvikling med det formål at nå frem til en større indsigt, accept og anerkendelse af, hvem vi er, og hvordan vores liv former sig. Vigtigt i denne sammenhæng er også, at psykologen har tavshedspligt og står uden for ens personlige liv.

Jeg tilbyder psykologisk behandling af børn, voksne og familier. Der kan være tale om både individuel behandling og behandling i grupper, eksempelvis familier. I behandlingen af børn inddrages forældrene løbende og eventuelt andre for barnet vigtige voksne. Særligt i arbejdet med børn og unge er relationen mellem barnet og psykologen central. Empati, autencitet og indlevelse er derfor en forudsætning for at kunne etablere en kontakt, der kan befordre en positiv udvikling, ændring eller læring. Det er derfor nødvendigt hele tiden at arbejde på at gøre relationen så tryg, tillidsfuld og omsorgsfuld som muligt. Hos børn udbygges denne relation i behandlingen blandt andet gennem leg tilpasset barnets udviklingsmuligheder, interesser og behov.

De fleste behandlingsforløb er relativt kortvarige. Herved forstås forløb, der måske strækker sig over 12 gange inden for et år. Andre forløb strækker sig over mange samtaler over år. De korte forløb er ofte overvejende af jeg-støttende karakter, hvor der anvendes forskellige teknikker.

Jeg har overenskomst med sygesikringen.

Under fanen Dyrefortælllinger m.m. finder du små korte pjecer, som beskriver, hvordan jeg arbejder, blandt andet er der en særlig pjece vedrørende psykologisk behandling af børn/legeterapi.